معرفی کتابخانه مجتمع بیمارستانی یاس

شماره تماس : 42160852

موقعیت مکانی : طبقه منفی یک ساختمان شمالی

ساعت کاری از ساعت 7:30 تا ساعت 17 ( پنج شنبه ها تا ساعت 14 )

مسئول کتابخانه : نجیمه خندان

کارشناس کتابخانه : کتایون واژبخت

 

لینک وب سایت کتابخانه دیجیتال:   http://diglib.tums.ac.ir

لینک وب سایت کتابخانه مرکزی : http://lib.tums.ac.ir

 

 

سامانه نوپا 

https://research.ac.ir/

 

سامانه منبع یاب 

https://rsf.research.ac.ir/

 

شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه بیمارستان :  IR-200880129