اورژانس

اورژانس

 

 

 

  • رئیس بخش: دکتر مهبد ابراهیمی

 

  • سرپرستار بخش : شهناز روحی

 

  • ظرفیت تخت : 12

 

  • موقعیت مکانی : طبقه همکف

 

  • تلفن تماس مستقیم : 42160818  

 


درباره بیمارستان

بيمارستاني تخصصي که در آن تا حد امکان در کليه سطوح پزشکي، پرستاري و خدمات عمومي از بانوان بهره گرفته شود که با خواست خداوند متعال پس از بهره برداري اولين پروژه بيمارستاني خاص بانوان در سطح استان تهران باشد. طراحي فضاهاي داخلي و معماري ساختمان بيمارستان با هدف تسريع در بهبود و آسايش بيماران مطابق با استانداردهاي روز دنيا صورت گرفته و با بکارگيري عناصر هماهنگ در رنگ و مصالح ، داراي کيفيتي متفاوت و زيبابوده و تداعي کننده محيط بيمارستاني معمول نمي باشد.