پزشکان زنان و زایمان

 

 

 

دکتر فیروزه اکبری

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازائی

                                                                                           اطلاعات بیشتر                                                                                                               

_____________________________________________________

دکتر فریبا یارندی

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ انکولوژی

                                                                                        اطلاعات بیشتر 

_____________________________________________________

دکتر شیرین نیرومنش 

متخصص زنان وزایمان فلوشیپ پره ناتال

                                                                                         اطلاعات بیشتر  

_____________________________________________________

دکتر فاطمه داوری تنها

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازایی 

                                                                                          اطلاعات بیشتر

______________________________________________________

دکتر زهرا رضائی 

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازائی

                                                                                          اطلاعات بیشتر

______________________________________________________

دکتر خدیجه ادبی باویل علیایی

متخصص زنان و زایمان

                                                                                          اطلاعات بیشتر

______________________________________________________

دکتر مهرناز ولدان 

متخصص زنان و زایمان

                                                                                          اطلاعات بیشتر

______________________________________________________

دکتر مهبد ابراهیمی

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ نازائی

                                                                                          اطلاعات بیشتر

______________________________________________________

دکتر فاطمه رحیمی شعرباف

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ پره ناتال

                                                                                          اطلاعات بیشتر 

______________________________________________________

دکتر منا محسنی

متخصص زنان و زایمان 

                                                                                          اطلاعات بیشتر 

______________________________________________________

دکتر محبوبه شیرازی

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ پره ناتال

                                                                                          اطلاعات بیشتر 

______________________________________________________

دکتر الهام شیرعلی

متخصص زنان و زایمان فلوشیپ آنکولوژی

                                                                                          اطلاعات بیشتر

______________________________________________________

 دکتر نفیسه صاعدی

متخصص زنان و زایمان 

                                                                                          اطلاعات بیشتر

 

 


درباره بیمارستان

اين مرکز با كادري مجرب در زمينه هاي بيماري هاي زنان وزايمان، نازايي و IVF، پره ناتالوژي، لاپاراسكوپي و انكولوژي زنان در خدمت جامعه است. يكي از ويژگي هاي مهم اين بيمارستان، ارائه خدمات توسط اساتيد خانم مي باشد. در حال حاضر دانشجويان پزشکي، كارورزان و دستياران تخصصي زنان وزايمان، فلوشيپ نازايي و IVF و پره ناتالوژي زير نظر اعضاي هيئت علمي در اين بيمارستان آموزش مي بينند. علاوه بر رشته تخصصي زنان و زايمان، دستياران پاتولوژي، راديولوژي و بيهوشي نيز دوره آموزشي را در اين مرکز مي گذرانند.