شرح وظایف

 

 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت بیمارستان

 

 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان

 

 •  تدوین فرایندهای بیمارستان

 

 • تدوین شاخص های مهم عملکردی جهت فرایندهای بیمارستان

 

 •  تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

 

 •  پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

 

 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی

 

 • تدوین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

 

 • پیگیری و هماهنگ نمودن پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی

 

 •  تدوین برنامه عملیاتی سالیانه بیمارستان

 

 •  ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان

 

 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی بیمارستان

 

 •  تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان

 

 •  اجرا و پایش برنامه ریزی جامع بیمارستان

 

 •  هماهنگی و نظارت بر برگزاری کمیته های بیمارستان و رهگیری اجرای مصوبات آن

 

 • برگزاری دوره های آموزش مفاهیم اعتباربخشی

 

 • ارائه راهکارهای عملی برای ارتقاء مستمر کیفیت

 

 •  انجام امور مربوط به اخذ گواهی نامه ISO

 


درباره بیمارستان

اين مرکز با كادري مجرب در زمينه هاي بيماري هاي زنان وزايمان، نازايي و IVF، پره ناتالوژي، لاپاراسكوپي و انكولوژي زنان در خدمت جامعه است. يكي از ويژگي هاي مهم اين بيمارستان، ارائه خدمات توسط اساتيد خانم مي باشد. در حال حاضر دانشجويان پزشکي، كارورزان و دستياران تخصصي زنان وزايمان، فلوشيپ نازايي و IVF و پره ناتالوژي زير نظر اعضاي هيئت علمي در اين بيمارستان آموزش مي بينند. علاوه بر رشته تخصصي زنان و زايمان، دستياران پاتولوژي، راديولوژي و بيهوشي نيز دوره آموزشي را در اين مرکز مي گذرانند.