شرح وظایف

 

 • هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت بیمارستان

 

 • تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان

 

 •  تدوین فرایندهای بیمارستان

 

 • تدوین شاخص های مهم عملکردی جهت فرایندهای بیمارستان

 

 •  تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

 

 •  پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

 

 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی

 

 • تدوین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

 

 • پیگیری و هماهنگ نمودن پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی

 

 •  تدوین برنامه عملیاتی سالیانه بیمارستان

 

 •  ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان

 

 • ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی بیمارستان

 

 •  تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان

 

 •  اجرا و پایش برنامه ریزی جامع بیمارستان

 

 •  هماهنگی و نظارت بر برگزاری کمیته های بیمارستان و رهگیری اجرای مصوبات آن

 

 • برگزاری دوره های آموزش مفاهیم اعتباربخشی

 

 • ارائه راهکارهای عملی برای ارتقاء مستمر کیفیت

 

 •  انجام امور مربوط به اخذ گواهی نامه ISO

 


درباره بیمارستان

بيمارستاني تخصصي که در آن تا حد امکان در کليه سطوح پزشکي، پرستاري و خدمات عمومي از بانوان بهره گرفته شود که با خواست خداوند متعال پس از بهره برداري اولين پروژه بيمارستاني خاص بانوان در سطح استان تهران باشد. طراحي فضاهاي داخلي و معماري ساختمان بيمارستان با هدف تسريع در بهبود و آسايش بيماران مطابق با استانداردهاي روز دنيا صورت گرفته و با بکارگيري عناصر هماهنگ در رنگ و مصالح ، داراي کيفيتي متفاوت و زيبابوده و تداعي کننده محيط بيمارستاني معمول نمي باشد.