چشم انداز، رسالت و ارزش ها

 بیانیه رسالت

Mission Statement

ارائه خدمات درمانی با کیفیت در مکانی ایمن برای بانوان سرزمینم

_______________________________________________________________


چشم انداز
Vision

ما در اوج می مانیم

_______________________________________________________________


ارزش ها

Values

مهمان نوازی (Hospitality) کار گروهی (Team work) ایمنی بیمار و کارکنان (Patient and staff safety)

مهربانی(Sympathy)  

نوآوری (Innovation)

همدلی (Empathy)

احترام به زیست بوم (Respect to Ecosystem)

همواره کیفیت (Continious quality improvement)


 


درباره بیمارستان

بيمارستاني تخصصي که در آن تا حد امکان در کليه سطوح پزشکي، پرستاري و خدمات عمومي از بانوان بهره گرفته شود که با خواست خداوند متعال پس از بهره برداري اولين پروژه بيمارستاني خاص بانوان در سطح استان تهران باشد. طراحي فضاهاي داخلي و معماري ساختمان بيمارستان با هدف تسريع در بهبود و آسايش بيماران مطابق با استانداردهاي روز دنيا صورت گرفته و با بکارگيري عناصر هماهنگ در رنگ و مصالح ، داراي کيفيتي متفاوت و زيبابوده و تداعي کننده محيط بيمارستاني معمول نمي باشد.