کمیته اخلاق پزشکی

آيين نامه كميته اخلاق پزشكي

 

بند1اهداف وشرح وظايف :

       هدف از تشكيل اين كميته، اجرای استاندارد های حقوق گیرندگان خدمت ، پیاده سازی نظام کار آمد رسیدگی به شکایات و ارزیابی رضایت گیرندگان خدمت و سایر وظایف محوله در راستای استاندارد های اعتباربخشی بیمارستان ها ،تدوين آيين نامه درخصوص محورهاي مختلف درگير با مسائل اخلاق، هماهنگي فعاليت كانون مذهبي بيمارستان دربرگزاري مناسبتهاي اسلامي وترويج شعائر اسلامي درمحيط بيمارستان ،پيگيري آيين نامه طرح انطباق درتمام واحدهاي بيمارستان ،فراهم كردن تسهيلات احكام شرعي واحياي فريضه نماز،اعتلاي سطح اخلاق پزشكي درسطح كاركنان است .

 بند2 تركيب اعضاء:

 1. رئيس بيمارستان
 2. مديربيمارستان
 3. مديرخدمات پرستاري
 4. مسئول واحد بهبودكيفيت
 5. معاون آموزشي بيمارستان
 6. پزشك كنترل كيفي بيمارستان
 7. كارشناس آموزشي بيمارستان
 8. مسئول شكايات بيمارستان
 9. مسئول شكايات پزشكي  بيمارستان
 10. نماينده انجمن اسلامي
 11. نماينده فرهنگي
 12. مسئول كتابخانه وروابط عمومي بيمارستان
 13. چند نفرازپزشكان با نظررئيس بيمارستان
 14. دانشجویان PHD اخلاق پزشکی
 15. امام جماعت بيمارستان
 16. رابط كميته

درباره بیمارستان

اين مرکز با كادري مجرب در زمينه هاي بيماري هاي زنان وزايمان، نازايي و IVF، پره ناتالوژي، لاپاراسكوپي و انكولوژي زنان در خدمت جامعه است. يكي از ويژگي هاي مهم اين بيمارستان، ارائه خدمات توسط اساتيد خانم مي باشد. در حال حاضر دانشجويان پزشکي، كارورزان و دستياران تخصصي زنان وزايمان، فلوشيپ نازايي و IVF و پره ناتالوژي زير نظر اعضاي هيئت علمي در اين بيمارستان آموزش مي بينند. علاوه بر رشته تخصصي زنان و زايمان، دستياران پاتولوژي، راديولوژي و بيهوشي نيز دوره آموزشي را در اين مرکز مي گذرانند.