بخش نیلوفر

بخش نیلوفر

                                

 

                                                                                        

  • رئیس بخش : دکتر زهرا رضائی

 

  • سرپرستار بخش : سکینه حسن زاده

 

  • ظرفیت تخت: 26 تخت

 

  • موقعیت مکانی : طبقه پنجم

 

  • تلفن تماس مستقیم : 42160501

درباره بیمارستان

بيمارستاني تخصصي که در آن تا حد امکان در کليه سطوح پزشکي، پرستاري و خدمات عمومي از بانوان بهره گرفته شود که با خواست خداوند متعال پس از بهره برداري اولين پروژه بيمارستاني خاص بانوان در سطح استان تهران باشد. طراحي فضاهاي داخلي و معماري ساختمان بيمارستان با هدف تسريع در بهبود و آسايش بيماران مطابق با استانداردهاي روز دنيا صورت گرفته و با بکارگيري عناصر هماهنگ در رنگ و مصالح ، داراي کيفيتي متفاوت و زيبابوده و تداعي کننده محيط بيمارستاني معمول نمي باشد.