کلینیک ویژه جدید

روزهای هفته زنان آنکولوژی  اطفال ارتوپدی ارولوژی
شنبه دکتر شیرعلی و دکتر گلشاهی 18-14 دکتر آسنجرانی 14-12 دکتر زرکش 15-14                                     دکتر نوذری                       
یک شنبه

 14-18دکتر شیرازی - دکتر ابراهیمی

 

 دکتر یوسفی 16-14

   
دوشنبه  دکتر گلشاهی - دکتر ادبی- دکتر  محسنی- دکترابراهیمی 18-14 دکتر آسنجرانی 14-12      
سه شنبه دکتر شکوهی- دکتر شیرعلی- دکتر صاعدی 18-14   دکتر یوسفی 16-14    
چهارشنبه دکتر محسنی- دکتر صاعدی - دکتر ادبی 18-14    

دکتر باقری 15-13  

دکتر نوذری

 


درباره بیمارستان

اين مرکز با كادري مجرب در زمينه هاي بيماري هاي زنان وزايمان، نازايي و IVF، پره ناتالوژي، لاپاراسكوپي و انكولوژي زنان در خدمت جامعه است. يكي از ويژگي هاي مهم اين بيمارستان، ارائه خدمات توسط اساتيد خانم مي باشد. در حال حاضر دانشجويان پزشکي، كارورزان و دستياران تخصصي زنان وزايمان، فلوشيپ نازايي و IVF و پره ناتالوژي زير نظر اعضاي هيئت علمي در اين بيمارستان آموزش مي بينند. علاوه بر رشته تخصصي زنان و زايمان، دستياران پاتولوژي، راديولوژي و بيهوشي نيز دوره آموزشي را در اين مرکز مي گذرانند.