سیاست های کلان بیمارستان

سیاست های کلان بیمارستان یاس

ذینفعان مرتبط با سیاست ها*

1. بیمارستان یاس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد، لذا علیرغم اینکه مجوز بهره‌‌برداری بیمارستان خصوصی می‌باشد، در امور زنان تابع قوانین و مقررات سازمانهای بیمه گر دولتی می‌باشد.

1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11

2. منابع مالی دریافتی این بیمارستان از محل بودجه عمومی دولت و در قالب اعتبارات دولتی و درآمد های اختصاصی تامین می‌گردد.

1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11

3. جذب و به کار گیری نیروی انسانی در این مرکز توسط سازمان های بالا دستی وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان (نیروهای شرکتی)انجام می‌پذیرد.

1و2و7و8و10و11

4. خرید کالا و خدمات براساس آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام می‌شود.

1و2و7و8و10و11

5. توسعه و نگه داشت نیروی انسانی و هم چنین مسیر ارتقاء شغلی کارکنان بر اساس اصول و موازین قانون مدیریت خدمات کشوری و استانداردهای وزارت بهداشت و درمان انجام می‌شود.

1و2و7و8

6. به منظور جلب مشارکت کارکنان و افزایش انگیزه آنها پرداخت های غیر مستمر کارکنان شامل کارانه و اضافه کار طبق دستورالعمل ابلاغی دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در تهران در راستای هدف ایجاد تعلق سازماني و افزایش انگیزه  و رضایتمندی در راهبرد کلان دانشگاه پرداخت می‌شود.

1و2و7و8

7.تعرفه در این مرکز درمانی، بر اساس تعرفه مصوب هیات وزیران برای بخش دولتی می باشد و سعی می شود خدمات با کمترین هزینه و یا پرهیز از فروش خدمات و اقدامات غیر ضروری ، به بیماران ارائه می‌گردد.

1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11

8.طرح تحول سلامت که تضمین کننده حقوق گیرنده و ارائه کننده خدمات است در این بیمارستان اجرا می‌شود. با توجه به ماموریت این بیمارستان بسته ترویج زایمان طبیعی مورد توجه می‌باشد.

1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11

9. با توجه به ماموریت بیمارستان مدیریت مراقبتهای مادر و نوزاد بر اساس راهنماهای کشوری انجام می‌گردد.

1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11

10. با توجه به سیاست‌های حاکمیتی حمایت از زوجین نابارور مورد توجه این بیمارستان می‌باشد.

1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11

11. با اجرای استانداردهای مدیریت مدیریت خطر حوادث و بلایا مشارکت فعال در پاسخگویی به موقع و اثر بخش در زمان بحران مورد توجه قرار می‌گیرد.

1و2وو7و8و9و10و11

12.خدمات تشخیصی-درمانی و آموزشی در این بیمارستان توسط کارکنان واحدهای تشخیصی-درمانی و اداری مالی به همه افراد نیازمند به این خدمات بصورت یکسان و بدون توجه به مسائل نژادی، قومی، مذهبی، ملی در راستای هدف تحقق عدالت در دسترسي و بهره مندی از خدمات  در راهبرد کلان دانشگاه ارائه می‌گردد.

1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11

13. این مرکز در فرآیندهای ارائه خدمات تعهدات اجتماعی و زیست محیطی را مورد توجه قرار می‌دهد.

1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11

14. این مرکز در عقد قرار داد با سازمان های بیمه گر پایه محدودیتی نداشته و به تمامی تقاضاهای مطروحه در این زمینه پاسخ مثبت داده و برای همه متقاضیان شرایط یکسان در راستای هدف تحقق عدالت در دسترسي و بهره مندی از خدمات  در راهبرد کلان دانشگاه فراهم می‌گردد.

1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11


 

15.با توجه به تکلیف دینی مذهبی و رعایت شئونات اخلاق اسلامی و موازین شرعی دین و تنظیم شعائر اسلامی کلیه کارکنان مکلفند اصول و  موازین دین مبین اسلام را رعایت نموده و در محل کار از محرمات پرهیز و واجبات را ادا نمایند و آداب اخلاق اسلامی را رعایت نمایند. 

1و2و7و8و10و11

16. فرهنگ رعایت حقوق گیرنده خدمت در راستای افزایش رضایتمندی  مراجعین ، بیماران ، کارکنان در راستای هدف ایجاد تعلق سازماني و افزایش انگیزه  و رضایتمندی در راهبرد کلان دانشگاه نهادینه شده است.

1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11

17. به ایمنی بیماران ، کارکنان ، و ساماندهی گزارشات خطا ، تاکید ویژه بر ایمنی شغلی کارکنان جهت ارائه خدمات ایمن توجه ویژه میشود.

 

1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11

18. توجه به ابعاد فراگیر کیفیت  به نحو موثر در تمام عرصه های ارائه خدمات ارائه شده در بیمارستان با پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان در راستای هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی  در راهبرد کلان دانشگاه انجام می پذیرد.

1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11

 

 

 

 

*ذینفعان کلیدی بیمارستان

1.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2. دانشگاه علوم پزشکی تهران

3. سازمان بیمه سلامت

4.سازمان بیمه تامین اجتماعی

5. بیمه نیروهای مسلح

6. بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره)

7. کارکنان بیمارستان

8. پزشکان شاغل در بیمارستان

9. خیرین

10.بیماران

11.مراجعین و همراهان بیمار

 

 

 


درباره بیمارستان

اين مرکز با كادري مجرب در زمينه هاي بيماري هاي زنان وزايمان، نازايي و IVF، پره ناتالوژي، لاپاراسكوپي و انكولوژي زنان در خدمت جامعه است. يكي از ويژگي هاي مهم اين بيمارستان، ارائه خدمات توسط اساتيد خانم مي باشد. در حال حاضر دانشجويان پزشکي، كارورزان و دستياران تخصصي زنان وزايمان، فلوشيپ نازايي و IVF و پره ناتالوژي زير نظر اعضاي هيئت علمي در اين بيمارستان آموزش مي بينند. علاوه بر رشته تخصصي زنان و زايمان، دستياران پاتولوژي، راديولوژي و بيهوشي نيز دوره آموزشي را در اين مرکز مي گذرانند.