بخش رادیولوژی

بخش رادیولوژی

 

 

 

  • رئیس و مسئول فنی بخش:  خانم دکتر بهناز مرادی

 

  • پزشکان بخش : دکتر بهنازمرادی- دکتر مونا صلاحی - دکتر سارا پرویز - دکتر شیرین مردوخ پور

 

  • موقعیت مکانی : طبقه منفی یک 

 

  • تلفن تماس مستقیم : 42160849

 

خدمات بخش :

سونوگرافی جنرال

سونوگرافی داپلر

 NT , NB  سونوگرافی های تخصصی زنان

آنومالی اسکن

اکوکاردیوگرافی قلب جنین

سونوهیستروگرافی

هیستروسالپنگوگرافی (HSG)

بیوپسی

FNA

وایرگذاری توده پستان تحت گاید

ماموگرافی دیجیتال و بزرگنمایی

رادیوگرافی

کلینیک عصر رادیولوژی روزهای یک شنبه از ساعت 15 تا 19 فعال می باشد 

 

 

 

 

 


درباره بیمارستان

بيمارستاني تخصصي که در آن تا حد امکان در کليه سطوح پزشکي، پرستاري و خدمات عمومي از بانوان بهره گرفته شود که با خواست خداوند متعال پس از بهره برداري اولين پروژه بيمارستاني خاص بانوان در سطح استان تهران باشد. طراحي فضاهاي داخلي و معماري ساختمان بيمارستان با هدف تسريع در بهبود و آسايش بيماران مطابق با استانداردهاي روز دنيا صورت گرفته و با بکارگيري عناصر هماهنگ در رنگ و مصالح ، داراي کيفيتي متفاوت و زيبابوده و تداعي کننده محيط بيمارستاني معمول نمي باشد.