اداری- پشتیبانی

 

      واحد بهبود کیفیت

  واحد مالی

واحد روابط عمومی

واحد بهداشت محیط

واحد بهداشت حرفه ای

واحد تغذیه

واحد تجهیزات پزشکی

واحد گردشگری سلامت

واحد فن آوری اطلاعات

واحد حقوق گیرندگان خدمت

واحد درآمد و ترخیص

واحد کارگزینی

واحد آموزش

واحد تدارکات

واحد تاسیسات

 

واحد پذیرش

 

 

 


درباره بیمارستان

بيمارستاني تخصصي که در آن تا حد امکان در کليه سطوح پزشکي، پرستاري و خدمات عمومي از بانوان بهره گرفته شود که با خواست خداوند متعال پس از بهره برداري اولين پروژه بيمارستاني خاص بانوان در سطح استان تهران باشد. طراحي فضاهاي داخلي و معماري ساختمان بيمارستان با هدف تسريع در بهبود و آسايش بيماران مطابق با استانداردهاي روز دنيا صورت گرفته و با بکارگيري عناصر هماهنگ در رنگ و مصالح ، داراي کيفيتي متفاوت و زيبابوده و تداعي کننده محيط بيمارستاني معمول نمي باشد.