مدیران ارشد

                                                   

           دکتر مصطفی محقق                                                                  دکتر علی اعتمادیان                                                         ابوالفضل علیاری          

             رئیس بیمارستان                                                                مشاور ریاست دانشگاه                                              مدیر بیمارستان    

 

 

 

 

      

                                                                                              

                           دکترشیرین نیرومنش                                                                                دکتر فاطمه داوری تنها

                                معاون آموزشی                                                                                              معاون درمان 

        

                                                                                             

               مریم خمامی                                                            غلامرضا صدوق محمدی                                                                                                 

    مدیره پرستاری                                                              رئیس حسابداری                                                                                                      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


درباره بیمارستان

اين مرکز با كادري مجرب در زمينه هاي بيماري هاي زنان وزايمان، نازايي و IVF، پره ناتالوژي، لاپاراسكوپي و انكولوژي زنان در خدمت جامعه است. يكي از ويژگي هاي مهم اين بيمارستان، ارائه خدمات توسط اساتيد خانم مي باشد. در حال حاضر دانشجويان پزشکي، كارورزان و دستياران تخصصي زنان وزايمان، فلوشيپ نازايي و IVF و پره ناتالوژي زير نظر اعضاي هيئت علمي در اين بيمارستان آموزش مي بينند. علاوه بر رشته تخصصي زنان و زايمان، دستياران پاتولوژي، راديولوژي و بيهوشي نيز دوره آموزشي را در اين مرکز مي گذرانند.