فرآیند پذیرش بیماران بستری

فرآیند پذیرش بیماران بستری


1.    دریافت دستور بستری از پزشک معالج  توسط بیمار .


2.    بیمار با دستور بستری پزشک معالج در روز تعیین شده به واحد پذیرش بستری مراجعه می نماید .


3.    متصدی پذیرش بستری اطلاعات هویتی بیمار را بر اساس دفترچه بیمه یا کارت شناسایی معتبر در سیستم HIS وارد می نماید ( در صورتیکه بیمار سابقه بستری قبلی دارد پرونده قبلی وی از واحد بایگانی درخواست می شود )


4.    رضایت معالجه و اثر انگشت از بیمار و همراه قانونی وی اخذ می شود .


5.    بیمار به واحد ترخیص مراجعه می نماید تا تعیین هزینه علی الحساب را انجام دهد .


6.    بیمار مبلغ تعیین شده را به واحد صندوق پرداخت می کند .


7.    بیمار قبض پرداخت شده را به واحد پذیرش ارائه می نماید .


8.    پرونده بستری تکمیل و بیمار به بخش مورد نظر توسط میزبان هدایت و همراهی می شود .


مدارک مورد نیاز جهت بستری :


o    کپی از صفحه دفترچه بیمه


o    کلیه مدارک پزشکی اعم از آزمایشات و گزارشات رادیوگرافی و نامه پزشک قلب و بیهوشی و ...
 


درباره بیمارستان

بيمارستاني تخصصي که در آن تا حد امکان در کليه سطوح پزشکي، پرستاري و خدمات عمومي از بانوان بهره گرفته شود که با خواست خداوند متعال پس از بهره برداري اولين پروژه بيمارستاني خاص بانوان در سطح استان تهران باشد. طراحي فضاهاي داخلي و معماري ساختمان بيمارستان با هدف تسريع در بهبود و آسايش بيماران مطابق با استانداردهاي روز دنيا صورت گرفته و با بکارگيري عناصر هماهنگ در رنگ و مصالح ، داراي کيفيتي متفاوت و زيبابوده و تداعي کننده محيط بيمارستاني معمول نمي باشد.